ΕΕΧ 18/5/2015

Ιστορικό

ΈΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Χημεία στην αρχαιότητα: Οι άνθρωποι αρχίζουν να αποκτούν χημικές εμπειρίες κυρίως στην επεξεργασία των μετάλλων γύρω στα 3500 π.Χ. στην Αίγυπτο. Η διατύπωση ερωτημάτων γύρω από τη φύση του κόσμου και την εξήγηση φυσικών φαινομένων αρχίζει να τίθεται με ιδιαίτερη σαφήνεια και ενέργεια γύρω στα 650 π.Χ. στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Δημόκριτος το 460 - 370 π. Χ. συνεχίζοντας τη γραμμή σκέψεως του διδασκάλου του Λεύκιππου εισάγει τα «άτομα» δηλαδή οντότητες άτμητες ως και το μέσον στο οποίο κινούνται το κενό. Το Δημοκριτικό πρότυπο ήταν το πληρέστερο υλιστικό μηχανιστικό σύστημα το οποίο διατυπώθηκε πρώτο και για το λόγο αυτό η ΕΕΧ υιοθέτησε το Δημόκριτο στο λογότυπο της.

1837

Διδασκαλία Χημείας στην Ελλάδα: Στην Ελλάδα η Χημεία ήταν γνωστή από τα μέσα του 19 ου αιώνα σαν ένα μάθημα, σαν ένας κλάδος των φυσικών επιστημών και όχι σαν ξεχωριστή επιστήμη, με επαγγελματική αποστολή που θα προσέφερε υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Το μάθημα της Χημείας διδασκόταν στο Πανεπιστήμιο από τον Βαυαρό Ξ. Λάντερερ και αργότερα από τον Αλ. Βενιζέλο και τον Αν. Χρηστομάνο.

1894

Δημαρχιακό Χημείο Μυτιλήνης: Το 1894, στην κατεχόμενη από τους Τούρκους Μυτιλήνη, επί δημαρχίας Φ. Σιμωνίδη, ιδρύθηκε το Δημαρχιακό Χημείο, που λειτούργησε στο ισόγειο του Δημαρχείου Μυτιλήνης μέχρι το 1902. Υπήρξε το πρώτο δημόσιο χημείο, ή «αστυχημείο» όπως το ονομάζει ο ιδρυτής και διευθυντής του Δρ Στεφανίδης, στην Ελλάδα και πρόδρομος του Γενικού Χημείου του Κράτους. Σκοπός του ήταν «η εξέλεγξις των εισαγομένων τροφίμων και των επιτοπίων νοθειών» .

1894

Από το 1894 μέχρι το 1920 όπου αποφοιτούν οι πρώτοι χημικοί μετά την ίδρυση του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, το καλοκαίρι του 1918, τις ανάγκες σε χημικούς, ειδικά στις Βιομηχανίες, εξυπηρετούσε η ιδιωτική σχολή ‘'Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία'' του χημικού Όθωνα Ρουσόπουλου. Επίσης και οι λίγοι σπουδασμένοι στο εξωτερικό χημικοί και χημικοί μηχανικοί εξασκούσαν το επάγγελμα.

1900

Α΄ Γενικό Χημείο Κράτους - Χανιά : Το 1900 με το Διάταγμα 143 της Κρητικής Πολιτείας ιδρύεται στα Χανιά το «Δημόσιον Χημείον» πρώτο επίσημο εργαστήριο ελέγχου στον ελληνικό χώρο. Εμπνευστής και στη συνέχεια διευθυντής του επί τέσσερις δεκαετίες θα είναι ο Δρ. Ιωάννης Βαμβακάς. Το εργαστήριο καταστρέφεται σε βομβαρδισμό το 1941. Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα δημιουργείται πιστή οικοδομική αναπαράσταση του στον τελευταίο όροφο του παραρτήματος Γενικού Χημείου του Κράτους με στόχο την ίδρυση Μουσείου.

1918

Ιδρύεται το Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό προέρχεται από την καλούμενη Φυσικομαθηματική Σχολή, η οποία περιελάμβανε τα τμήματα: Χημικό - Φυσικό - Μαθηματικό - Φαρμακευτικό - Φυσιογνωστικό. Την ίδια χρονιά έχουμε την ίδρυση της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι πρώτοι πτυχιούχοι χημικοί αποφοιτούν το 1920 αφού το Χημικό Τμήμα έκανε δεκτούς και φοιτητές των Φυσικών Επιστημών παλαιοτέρων ετών που τους ενέγραφε στο 3ο έτος. Στους εργαστηριακούς πάγκους του χημικού τμήματος ζυμώνεται η ιδέα της ίδρυσης Ένωσης Ελλήνων Χημικών και η ομαδική παραίτηση τις 6 Μαρτίου του 1924 πέντε χημικών (μεταξύ αυτών η Ζωή Μελά κόρη του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά) από τα Χρωματουργεία Πειραιά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κακές συνθήκες εργασίας και αμοιβών έδωσε το έναυσμα στην υλοποίηση αυτής της ιδέας.

1924

Ίδρυση της ΕΕΧ: Με πρωτοπόρο τη νεαρά χημικό Ζωή Μελά - Ιωαννίδη (1898 - 1996) και με την «παλιοπαρέα», όπως αποκαλούσαν την ομάδα των νέων τότε χημικών (Α. Δημητρίου, Ι. Κανδύλης, Δ. Καραθανάσης, Ι. Καράκαλος, Ν. Καρνής, Δ. Κόππας, Χ. Μαλαγαρδής, Ζ. Μελά, Λ. Πίντος και Χ. Φασσέας) αποφασίζεται να ιδρύσουν την Ε.Ε.Χ. «για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τα επιστημονικά και επαγγελματικά τους προβλήματα». Οι συνεδριάσεις γίνονταν στο σπίτι της Ζ. Μελά (Οδός Αστερίου 17) και στις 31 Μαρτίου διαβάζεται η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία συντάχθηκε από τον Ι. Καμδύλη και η οποία γίνεται ομόφωνα δεκτή.

Στις 4 Αυγούστου 1924 συγκαλείται Γεν. Συνέλευση στο Αμφιθέατρο του Χημείου - Σόλωνος 104 - , αποτελούμενη από χημικούς του Π. Αθηνών, Χημικούς Μηχανικούς του Ε.Μ.Π. και χημικούς της Ακαδημίας Ρουσόπουλου (σύνολο 53) και υπογράφεται από όλους η πράξη ίδρυσης του σωματείου « Ένωσις .Ελλήνων .Χημικών ».

1925

Ν. 3518 : Στις 20 Νοεμβρίου εκδίδεται Νομοθετικό Διάταγμα "Περί ασκήσεως επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις". Επικυρωθέν από του Ν.3518 (Εφ.Κυβ 261/Α/13.11.27) :

Άρθρον 1ο : "Επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλματος και η χρήσις του τίτλου του χημικού μόνο εις τους έχοντας πτυχίον: α) Του Χημικού Τμήματος της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Β) Της Σχολής των Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου".. .
Άρθρον 2ο: "Πάσα χημική, βιομηχανική επιχείρησις εις την φύσιν της οποίας ενυπάρχουν κίνδυνοι εκρήξεως ή αναφλέξεως, δηλητηριάσεως ή μολύνσεως, υποχρεούται εις την πρόσληψιν χημικού εκ των εν άρθρω 1 αναφερομένων δια την τεχνικήν εποπτείαν και διεύθυνσιν των χημικών εργασιών αυτής".

1929

Ιδρύεται το Γενικό Χημείο του Κράτους με συνένωση όλων των υπαρχόντων χημικών εργαστηρίων των διαφόρων υπουργείων που θα πλαισιωθεί σχεδόν αποκλειστικά από χημικούς και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων και πρώτων υλών στην Ελλάδα.

1934

Μετά από επίπονες προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Γ. Πανόπουλο ψηφίζεται ο Νόμος 6129 ( Εφ. Κυβ.175/Α/31.5.34), ο ιδρυτικός νόμος της ΕΕΧ που την αναγνώρισε ως ΝΠΔΔ και καθιστά υποχρεωτική την εγγραφή και ετήσια συνδρομή όλων των χημικών των ΑΕΙ και προαιρετική αυτή των χημικών μηχανικών.
Στο Άρθρον 3, αναφέρεται ότι "Σκοπός της ΕΕΧ είναι η προσπάθεια προς προαγωγήν της χημικής Επιστήμης, των επαγγελματικών συμφερόντων των χημικών, η μέριμνα περί δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος, ως και η παροχή προς το Κράτος πάσης επιστημονικής συνδρομής για την αύξησιν και βελτίωσιν των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Χώρας"

1935

Με την πάροδο των χρόνων ο αριθμός των μελών της ΕΕΧ αυξάνεται σημαντικά και αρκετά από αυτά εργάζονται στην βιομηχανία. Συνέπεια αυτού είναι η ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Βιομηχανίας (ΠΣΧΒ).

1936

Την 1 ου Μαΐου 1936 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού της ΕΕΧ «Χημικά Χρονικά» το οποίο τυγχάνει θερμής υποδοχής και γενικής ικανοποίησης. Το πρώτο άρθρο στο επιστημονικό μέρος είναι του ακαδημαϊκού καθηγητή κ. Ζέγγελη και το πρώτο άρθρο στο επαγγελματικό του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Γρ. Κασιμάτη. Το περιοδικό εκδίδεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.

1938

Πραγματοποιείται το Ά Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας από 7-17 Απριλίου 1938 στην Αθήνα.

1940 - 1944

28-10-1940. Έναρξη του Ελληνο - Ιταλικού πολέμου. Γνωστή η εξέλιξη του. Επίθεση των Γερμανών την Άνοιξη του 1941. Την 27/04/1941 ημέρα εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων στην πόλη των Αθηνών επρόκειτο να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΕΧ, η οποία όπως ήταν φυσικό δεν πραγματοποιήθηκε. Ολόκληρη η χώρα υπό τριπλή κατοχή (Γερμανοί – Ιταλοί – Βούλγαροι). Οργανώνεται η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Ιδρύονται πολλές αντιστασιακές οργανώσεις (ΕΑΜ, ΠΕΑΜ, ΕΔΕΣ κ.α.) με πρώτο σύνθημα « η επιβίωση του Ελληνικού Λαού ». Πρωτοστατούν φοιτητές, οι σπουδαστές και οι μαθητές. Οργανώνονται τα «φοιτητικά συσσίτια», υπό τον τίτλο « Εστία του χημικού» δημιουργείται το ταμείο απόρων φοιτητών (ΤΑΦ) με πρόεδρο τον καθηγητή Ζακυνθινό. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές δε θα αποθάνουν από την πείνα και δε θα επιτρέψουν να κλείσουν οι κατακτητές τα ΑΕΙ. Διπλός ο αγώνας: Επιβίωση και Μόρφωση . Σκληροί αγώνες αναπτύσσονται και μέσα στα Πανεπιστήμια και έξω στους δρόμους. Το ηθικό του λαού αναπτερώνεται. Υπάρχουν όμως και πολλά θύματα (θάνατοι, τραυματισμοί , φυλακίσεις, ομηρία). Η χημική οικογένεια βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έχουμε αρκετούς νεκρούς. Στο πλευρό μας βρίσκονται αρκετοί καθηγητές (Γ. Γεωργαλάς, Τρ. Καραντάσης, Λ. Ζέρβας, ο οποίος φυλακίζεται στο Χαϊδάρι, και άλλοι, κυρίως επιμελητές και βοηθοί). Ιδρύεται ο προμηθευτικός συνεταιρισμός των Χημικών, ο οποίος βοήθησε οικονομικά στα δύσκολά εκείνα χρόνια. Σημαντική κορυφαία εκδήλωση της ΕΕΧ, το 1943, ήταν η καθαίρεση - παύση, από την κατοχική κυβέρνηση του τότε εκλεγμένου Προέδρου μας αειμνήστου Κ. Νεύρου, με την κατηγορία ότι προσυπέγραψε γραπτή διαμαρτυρία από κοινού με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών τους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πολυτεχνείο και την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), με όλους τους Επιστημονικούς Συλλόγους, Συλλόγους Ηθοποιών, Συντακτών, Συγγραφέων, Λογοτεχνών, Εμπόρων από τα Τεχνικά, Βιομηχανικά, Εμπορικά Επιμελητήρια κ.α. για τους διωγμούς των 60.000 Ισραηλιτών, τις ομαδικές εκτελέσεις και την ομηρία στα Γερμανικά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης Ελλήνων Συμπολιτών μας. Το Δ.Σ. της ΕΕΧ εκδίδει ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης και εμπιστοσύνης προς τον Πρόεδρο του και δηλώνει ότι η ενέργεια του ήταν εκτέλεση ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.

1941

Ίδρυση τον Δεκέμβριο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) και προσπάθειες για την χρηματοδότησή του με κοινωνικούς πόρους.

1943

Με το Νομοθετικό διάταγμα 430/3.8.1943 άρχισε να λειτουργεί, να παίρνει σάρκα το Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα οστά τα είχε αποκτήσει το 1925, δεκαεφτά χρόνια πριν, διότι το ιδρυτικό διάταγμα του Πανεπιστημίου (3341/25) προέβλεπε την ίδρυση Τμήματος Βιομηχανικής Χημείας. Τα χημικά εργαστήρια στο νεοϊδρυθέν Τμήμα λειτουργούσαν στα υπόγεια του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, του μοναδικού τότε κτιρίου του Πανεπιστημίου.

1953

Εκλέγεται στην Διοίκηση της «Ένωσης» για πρώτη φορά γυναίκα η Μέλπω Νικολίτσα στη θέση της Κοσμήτορος.

1955

Νέα Διοίκηση στην Ένωση Ελλήνων Χημικών προκύπτει από την νεοϊδρυθείσα «Ανανεωτική Κίνηση Χημικών» (Α.Κ.Χ.). Mια ομάδα κυρίως από νέους χημικούς (Λ.Μαυρομμάτης, Θ.Κοντοράβδης, Α.Παπαγεωργίου, Θ.Αργυρίου, Α.Τσέτης , Χ.Μαρκόπουλος, Γ. Ρεγκούτας, Κ. Μανωλκίδης, Κ. Προβατάς, Σ. Μπακόλας κ.ά.) διαπιστώνοντας αδράνεια στη δράση της ΕΕΧ, απευθύνονται σε παλιούς αλλά καταξιωμένους συναδέλφους (Ζ. Μελά, Κ. Νεύρο, Τ. Καραντάση, Μ. Καρνή, Μ. Παλαιογιάννη κ.α.) και δημιουργούν την Α. Κ. Χ., η οποία δίνει νέα πνοή στην Ένωση μας.

Από τις πρώτες ενέργειες της ήταν η βελτίωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τα αποτελέσματα έρχονται σύντομά: διπλασιάζεται ο μισθός του Χημικού. Παράλληλα όμως αυξάνεται ο αριθμός των μελών της ΕΕΧ και τα οικονομικά της παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση.

Την ίδια εποχή πυκνώνουν οι συναντήσεις και οι συζητήσεις των μελών με θέματα επιστημονικά και επαγγελματικά, προπομπός της «Παρασκευής», η ημέρα δηλαδή που αφιερώνεται σε δράση για τη ζωή της ΕΕΧ, στα παλιά γραφεία μας της οδού Κάνιγγος 10, η οποία καθιερώθηκε οριστικά μετά από το 1974. Ήταν μία άτυπη συνέλευση δεκάδων συναδέλφων με προεδρείο, διαδικασίες , συζητήσεις σχετικές με τα προβλήματα του κλάδου των Χημικών και γενικότερα πολιτικά προβλήματα αλλά και με Σεμινάρια για την επιμόρφωση των συναδέλφων.

1956

Πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το ΄Β Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας από 2-5 Σεπτεμβρίου 1956 και το ΧΧΧ (30ό) Παγκόσμιο Συνέδριο Βιομηχανικής Χημείας από 17-24 Σεπτεμβρίου 1957.

1960

Τον Ιανουάριο πραγματοποιείται ο διορισμός στο Υπουργείο Παιδείας ως καθηγητών Γυμνασίων όλων των χημικών που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.

1962

Πραγματοποιείται στην Αθήνα το Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας από 5-11 Ιουλίου 1962.

1963

14 Ιουνίου 1963:Αγορά ιδιόκτητων γραφείων της ΕΕΧ, στην οδό Κάνιγγος 27, επί προεδρίας Γ. Τερμεντζή

1966

Ίδρυση Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών: Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε 1966 - 1967 και από το 1982 εγκαταστάθηκε στο Ρίο.

1967

Οι προκηρυχθείσες εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΧ για τις 23 Απριλίου 1967 δεν πραγματοποιούνται εξαιτίας του πραξικοπήματος τις 21/04/1967.

1975

Νέα διοίκηση στην ΕΕΧ μετά τη δικτατορία, οπότε η ΕΕΧ είχε περιπέσει σε μαρασμό. Μετά από μια μεταβατική διοίκηση, Πρόεδρος αναλαμβάνει επί δύο συνεχόμενες θητείες η καθηγήτρια Ειρήνη Δηλάρη.

1976

Ίδρυση Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964 και το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε το 1976 με το ΠΔ 723/76 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1977-78.

1980

Πραγματοποιείται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το Ά Βαλκανικό Συνέδριο Χημείας από 17-19 Απριλίου 1980 ( Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία )

Πραγματοποιείται στην Αθήνα το Έ Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας και καθιερώνεται η ετήσια πλέον διοργάνωση των Πανελληνίων Συνεδρίων Χημείας.

Εκδίδεται η ταυτότητα μέλους της ΕΕΧ.

Εκδίδεται ο Οργανισμός Εκδόσεων της ΕΕΧ.

1981

Πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από 30/11 – 5/12/1981 το

ΣΤ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας

1984

Εορτάζεται η 40 η Επέτειος από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους κατακτητές. Οι εκδηλώσεις έγιναν από τις 11 - 14 Απριλίου.

Μεγάλη συγκέντρωση στο μεγάλο Αμφιθέατρο του Παλιού Χημείου με ομιλητές Χημικούς και εκπροσώπους των Πανεπιστημιακών Αρχών. Εκεί, ο πρόεδρος της ΕΕΧ Π. Χαμακιώτης, αποκαλύπτει εντοιχισμένη πλάκα, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους αγώνες των Χημικών και φοιτητών της Χημείας. Την επόμενη ημέρα γίνεται έκθεση ντοκουμέντων από την Εθνική Αντίσταση των Χημικών. Το Δ.Σ. απονέμει διπλώματα τιμής σε 200 περίπου Αντιστασιακούς Χημικούς.

1984

Στη Φρανκφούρτη, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , από 1 έως 10 Ιουλίου εγκαινιάζεται η συμμετοχή ελληνικών ομάδων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Χημείας.

1984

Εκδίδεται το μητρώο μελών της ΕΕΧ.

1985

Ίδρυση Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης: Οι πρώτες εκλογές για την επιλογή Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) έγιναν στις 4 Απριλίου 1984.

1985

Χημικές Βιολογικές Ραδιολογικές Πυρηνικές Απειλές: Το 1985 ιδρύεται η κίνηση για την απαγόρευση της παρασκευής, της αποθήκευσης και της χρήσης χημικών και βιολογικών όπλων, υπό την αιγίδα της ΕΕΧ. Παίρνει την ονομασία «Διεπιστημονική Επιτροπή για την απαγόρευση Χημικών και Βιολογικών όπλων» γιατί προσυπέγραψαν τη διακήρυξη η οποία συντάχθηκε από 33 Επιστημονικές οργανώσεις.

Οργανώθηκε το πρώτο Συμπόσιο, υπό την αιγίδα των Πρυτάνεων όλων των Πανεπιστημίων, στο Υπουργείο Συντονισμού, το 1987 και το 2 ο στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών εξεδόθησαν τα πρακτικά των εργασιών και των δυο συμποσίων.

1985

Καθιερώνεται η απλή αναλογική ως πάγιο εκλογικό σύστημα εκλογής όλων των μελών των αιρετών οργάνων της ΕΕΧ και ξεκινά η επεξεργασία του νέου νόμου για την ΕΕΧ.

1987

Για πρώτη φορά διενεργούνται εκλογές στην ΕΕΧ με το σύστημα της απλής αναλογικής.

1987

Διενεργείται ο πρώτος ετήσιος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας, ο οποίος διοργανώνεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα και τελεί υπό την αιγίδα του ΥπΕΠΘ.

1988

Ψηφίζεται ο Νόμος 1804/88 ο οποίος οριστικοποιεί την επιμελητηριακή μορφή της ΕΕΧ με την συνέλευση των αντιπροσώπων και την δημιουργία των 10 Περιφερειακών Τμημάτων.

1993

Με Υπουργική Απόφαση, ολοκληρώνεται η περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕΧ με την ίδρυση δέκα(10) Περιφερειακών Τμημάτων και την άμεση λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων της ΕΕΧ με ενοικιάσεις γραφείων, αγορά εξοπλισμού και ανάπτυξη πλήθους δραστηριοτήτων στις 10 έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων.

1995

Καθιερώνεται η 11η Μαρτίου ως Πανελλήνια Ημέρα Χημείας , κατά την οποία πραγματοποιούνται σ' ολόκληρη τη χώρα εκδηλώσεις που στοχεύουν στην προβολή της επιστήμης της Χημείας.

1997

Η Χημεία απομονώνεται : η «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» του κ. Αρσένη οδηγεί τη Χημεία στην απομόνωση και υποβαθμίζει τη χημική εκπαίδευση στο Λύκειο και τη τεχνολογική εκπαίδευση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το γεγονός αυτό αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας σε επίπεδο οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης και θα οδηγήσει σε προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον και τη ποιότητα των τροφίμων, τη δράση των υπηρεσιών ελέγχου, τη σχετική επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα και την ενημέρωση των πολιτών. Η ΕΕΧ έχει καταδείξει άμεσα αυτή τη συσχέτιση.

1998

Παύει η επιστημονική έκδοση των Χημικών Χρονικών – Νέα Σειρά και η ΕΕΧ συμμετέχει ως συν-εκδότης των ευρωπαϊκών επιστημονικών περιοδικών συμμετέχοντας και στη Συντακτική Επιτροπή (Editorial Board) των Ευρωπαϊκών περιοδικών Χημείας :

Chemistry : Α European Journal
EurJIC - European Journal of Inorganic Chemistry
EurJOC - European Journal of Organic Chemistry
ChemBioChem - European Journal of Chemical Biology
ChemPhysChem - European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry

Στην έκδοση των περιοδικών αυτών συμμετέχουν επίσης οι χημικές ενώσεις του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τσεχίας, της Πολωνίας, της Αυστρίας και της Ουγγαρίας.

1999

Η ΕΕΧ μετά τους Νατοϊκούς Βομβαρδισμούς στη Νέα Γιουγκοσλαβία αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. Σημαντική ενέργεια ήταν η κατάθεση καταγγελίας – αναφοράς στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σε συνεργασία με το ΤΕΕ εναντίον των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Νέα Γιουγκοσλαβία για τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Αντιπροσωπεία της ΕΕΧ επισκέπτεται το Βελιγράδι επιδεικνύοντας την ευαισθησία της απέναντι στο δράμα που αντιμετωπίζει ο φίλος σερβικός λαός, αλλά εκφράζοντας και την αλληλεγγύη της στους δοκιμαζόμενους απλούς πολίτες της Γιουγκοσλαβίας. Η αντιπροσωπεία της ΕΕΧ παρείχε ανθρωπιστική και επιστημονική βοήθεια στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, παραδίδοντας εξοπλισμό και αναλώσιμα για τη μέτρηση διοξινών στο έδαφος, το νερό και τον αέρα. Ακόμα, διαπίστωσε τις επιπτώσεις που είχαν στο περιβάλλον οι βομβαρδισμοί, ιδιαίτερα αυτοί σε εγκαταστάσεις χημικών βιομηχανιών, διυλιστηρίων, πετροχημικών, λιπασμάτων, μονάδων ηλεκτροπαραγωγής κ.ά.

2000

Δώδεκα χρόνια μετά την από την ψήφιση του Ν. 1804/88 και επτά χρόνια μετά την οριστικοποίηση των δομών της ΕΕΧ, ολοκληρώνεται το έργο που αφορά τη δημιουργία ενός λειτουργικού και ολοκληρωμένου πλαισίου κανονισμών λειτουργίας για το σύνολο των οργάνων διοίκησης της ΕΕΧ.

2002

Η ΕΕΧ αφουγκραζόμενη το κάλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής μας και με προσήλωση στον ιδρυτικό σκοπό της και με πίστη στην αναγκαιότητα για συνεχή προσαρμογή στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιστήμονα, ερευνητή και επαγγελματία χημικού διοργανώνει το 1 ο Συμπόσιο στις 29-30-31 Μαρτίου με θέμα «Αλλαγές στους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των Χημικών και οι εξελίξεις στην επιστήμη της Χημείας» όπου λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον του κλάδου των χημικών, οι οποίες επικυρώνονται από την πέμπτη Σύνοδο της 5 ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων 30 Μαρτίου 2003.

2003

Η ΕΕΧ σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπό την αιγίδα του ΥπΕΠΘ διοργανώνει την 35 ης Ολυμπιάδα Χημείας στην Αθήνα με τη συμμετοχή 62 χωρών. Η 35η Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας έμεινε στην ιστορία ως η Ολυμπιάδα της Ελληνικής φιλοξενίας και της Ελληνικής γενναιοδωρίας.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιούλιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31