Νομοθεσία-Νομολογία

Νομοθετήματα τα οποία εμπεριέχουν διατάξεις περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Χημικών στην Ελλάδα

 

 • Ν.Δ. 20/20.11.1925 (κυρώθηκε με το νόμο 3518/1928): Υποχρέωση πρόσληψης Χημικού στις βιομηχανικές επιχειρήσεις για τεχνική εποπτεία και διεύθυνση των εργασιών τους.
 • Π.Δ. 24.4/17.05.1928 (κυρώθηκε με τον νόμο 24.4/1928): Επέκταση της εφαρμογής του ως άνω Ν.Δ. (20/20.11.1925) στα εργοστάσια ζυθοποιίας, παρασκευής ζυμών, σπορέλαιων, ασετυλίνης, ζαχαρωδών κτλ.
 • Π.Δ. 28/31.05.1930: Επέκταση της υποχρεώσεως πρόσληψης χημικών στους αλευρόμουλους.
 • Π.Δ. 7/16.02.1934: Επέκταση των ως άνω στα εργοστάσια σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως, φαρμακευτικών ειδών, βυρσοδεψεία, σαπωνοποιεία , βιομηχανίες αεριούχων ποτών, τσιμεντοποιίας, λιπασμάτων, σοκολάτες, χαρτοποιίας κτλ.
 • Ν.Δ. 13-10/1956: Επέκταση εφαρμογής του Ν. 3518/1928 και στις βιομηχανίες τεχνητών υφαντών ινών, βαμβακερών ειδών, παραγωγής αμύλου, αμυλοζακχάρου, δεξτρίνης, τυποποιημένων κτηνοτροφών, φυραμάτων, πτηνοτροφών, αιθέριων υλών, γεωργικών φαρμάκων, ζακχάρεως κτλ.
 • Ν.Δ.131/1973: Ειδίκευση Κλινικών Χημικών
 • Π.Δ. 636/1977: Σύσταση του Γενικού Χημείου του Κράτους (τροποποιήσεις: Π.Δ. 284/88, Π.Δ. 543/1989, Ν. 2343/1995)
 • Ν.Π. 1568/1985: Υποχρεωτική πρόσληψη Τεχνικών Ασφαλείας σε επιχειρήσεις για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων.
 • Π.Δ. 597/1985: Καθορισμός κριτηρίων για την πρόσληψη προσωπικού στην ΕΥΔΑΠ, πρόβλεψη για απόφοιτους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών θετικών επιστημών.
 • Ν. 2519/1997: Σύσταση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κλάδος Ε.Σ.Υ. κλινικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων των ιατρικών εργαστηρίων.
 • Υ.Α. 82299/1997: Υποχρεωτική η απασχόληση χημικού σε κάθε βιομηχανία ή βιοτεχνία παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων.
 • Ν. 2741/1999 : Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, ο στον οποίο προβλέπεται απασχόληση μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
 • Π.Δ. 165/2000: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιούλιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31