Ανακοινώσεις

Ο Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ), συνδιοργάνωσε με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΚΔΜ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), εκδήλωση με θέμα:

«ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 18.30-21:00 στην Αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και επικεντρώθηκε στη σύνδεση της χημείας με τη βιομηχανία καλλυντικών, καλύπτοντας θέματα, όπως:

· Ανάπτυξη φαρμάκων ελληνικής επινόησης

· Προκλήσεις στη δημιουργία σύγχρονων καλλυντικών φόρμουλων

· Νομοθεσία και διασφάλιση ποιότητας καλλυντικών

· Σύγχρονες τάσεις και κινήσεις της βιομηχανίας

· Ο ρόλος των χημικών στον τομέα των φυτικών καλλυντικών

· Εφαρμογή πράσινης χημείας στην παραγωγή καλλυντικών

Επισυνάπτονται φωτογραφίες και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των χημικών στην επαγγελματική τους απασχόληση. Πρόσφατα με απόφαση της ΔΕ, η ΕΕΧ προσέφυγε στο ΣτΕ για το ΠΔ 85/2022, που είναι η γενεσιουργός αίτια των σημαντικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί για τις εκατοντάδες χημικών που απασχολούνται στο τομέα της υγείας, μετά την διάσπαση του ενιαίου κλάδου ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΩΝ- ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ και την εξαφάνιση της ειδικότητας ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ. Η εκδίκαση είναι σε εξελιξη.

Όμως δεδομένης της προκήρυξης 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ στην οποία φαίνεται να υπάρχει μόνον μια (1!) θέση ΠΕ Χημικών και η οποία απειλεί προς εξαφάνιση τον κλάδο, η ΔΕ πήρε στις 1.5.2024 την παρακάτω απόφαση:

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών ομόφωνα συμφωνεί να προσφύγει η Ε.Ε.Χ. κατά της προκήρυξης με αριθμό 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./23.04.2024 και 15/τ.Α.Σ.Ε.Π./ 08.05.2024) είτε στηρίζοντας ατομικές αγωγές, είτε ως Ν.Π.Δ.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι χημικοί – μέλη της ΕΕΧ θα πρέπει να υποβάλλουν εμπροθέσμως, δηλαδή έως 31/5/2024, αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την ως άνω Προκήρυξη, όχι μόνο για τις θέσεις των χημικών αλλά και για τις θέσεις βιοχημικών – βιολόγων, οι οποίες είναι και οι αμφισβητούμενες. Πρέπει δηλαδή να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, ακόμη και γνωρίζοντας εξ αρχής ότι η αίτησή τους ως προς τις θέσεις αυτές θα απορριφθεί. Αυτό απαιτείται για δικονομικούς λόγους, ώστε να θεμελιώνεται έννομο συμφέρον αμφισβήτησης της Προκήρυξης και των μεταγενέστερων πράξεων.

Μόλις εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες, θα πρέπει να υποβάλλουν ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της ένστασης, το δικηγορικό γραφείο της νομικού συμβούλου της Ε.Ε.Χ. θα παράσχει σχετική καθοδήγηση εν καιρώ.

Η ένσταση αποτελεί μέρος της διοικητικής αμφισβήτησης της Προκήρυξης και της σχετικής διαδικασίας διαγωνισμού. Η δικαστική αμφισβήτηση, από την άλλη πλευρά, γίνεται μέσω της άσκησης αίτησης ακύρωσης κατ’ αρχήν κατά της ίδιας της Προκήρυξης στο αρμόδιο δικαστήριο, για την οποία αίτηση ακύρωσης υπάρχει προθεσμία έως 21/6/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι χημικοί – μέλη της ΕΕΧ δύνανται να συμμετάσχουν στη σχετική νομική διαδικασία δικαστικής αμφισβήτησης της Προκήρυξης που έχει εκκινήσει η ΕΕΧ, ως αιτούντες από κοινού με την ΕΕΧ, χωρίς χρηματική επιβάρυνση για δικηγορικά κόστη.

Προκειμένου να συμμετάσχουν, θα πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία της ΕΕΧ, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους στον διαγωνισμό και το αργότερο έως 10/6/2024, τα εξής:

α) τα προσωπικά τους στοιχεία, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο & Μητρώνυμο (όπως ακριβώς στην αστυνομική τους ταυτότητα) – ΑΦΜ – Διεύθυνση κατοικίας – Τίτλο σπουδών και τυχόν εξειδίκευση – Email & Τηλέφωνο επικοινωνίας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους για διευκρινήσεις,

β) αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν στο ΑΣΕΠ για τη συμμετοχή τους στον υπό κρίση διαγωνισμό.Ζητείται από τους συναδέλφους να υποβάλλουν αίτηση για όλες τις θέσεις ανεξαρτήτως αν αυτό δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, δεδομένου ότι καλύτερη θεμελίωση του έννομου συμφέροντος πέραν της Ε.Ε.Χ. και του ατομικού, είναι η υποβολή αιτήματος στον ΑΣΕΠ. Στον βαθμό όμως που όπως έχουμε τη σχετική ενημέρωση αυτό μπλοκάρεται από το ηλεκτρονικό σύστημα, ο νομικός σύμβουλος έχει τη γνώμη ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει μία απόδειξη υποβολής και στη συνέχεια άρνησης, όπως αυτό προκύπτει απο την ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου μετά τη δήλωση Πτυχίο Χημείας η ιστοσελίδα οδηγείται σε ένδειξη σφάλματος (ERROR). Θα ειδοποιηθούν όσοι συνάδελφοι μπορούν να μας στείλουν αποδεικτικά (print screen ή βίντεο οθόνης) τα οποία θα ενταχθούν στην ομαδική αίτηση ακύρωσης.

Εν συνεχεία θα ζητηθεί εξουσιοδότηση μέσω .gov με περιεχόμενο που θα αποσταλλεί στους συναδέλφους μετά την αποστολή των email. Σημειώνεται ότι για τη συζήτηση της υπόθεσης θα χρειαστεί να χορηγηθεί στο δικηγορικό μας γραφείο ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από κάθε έναν από τους συμμετέχοντες χημικούς, με βάση το σχέδιο που θα σας αποστείλουμε πριν τη συζήτηση της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ/ΕΕΧ Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ/ΕΕΧ

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη αναφορικά με πρόσληψη δύο επιστημονικών συνεργατών που θα απασχοληθούν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Ακολουθήστε μας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

« Ιούνιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30